Περιοδικό «Χοροστάσι» – Τεύχος 12
http://www.sachinides.com/horostasi_12.pdf