Περιοδικό «Χοροστάσι» – Τεύχος 11
http://www.sachinides.com/horostasi_11.pdf