Περιοδικό «Χοροστάσι» – Τεύχος 15
http://www.sachinides.com/Xorostasi_15.pdf